Σε περίπτωση που σε Windows 7 / Vista το pc παίρνει κανονικά ip απο DHCP, αλλά η πρώτη εγγραφή στο gateway είναι η 0.0.0.0, τότε κάνε το εξής:

… δες στα services εάν υπάρχει και τρέχει το bonjour service της Apple. Το κάνεις stop και disabled. Restart και λογικά όλα είναι οκ με το dhcp lease και το gateway.