Σε περίπτωση που δεν έχεις σώσει καθόλου ένα αρχείο Word 2016 και το κλείσεις, μην απελπίζεσαι.

Μπορείς να το επαναφέρεις με την παρακάτω διαδικασία…

  1. File tab -> Info -> Manage Documents.
  2. Πατάμε στο κουμπί Manage Document.
  3. Πατάμε Recover Unsaved Documents.
  4. Επιλέγουμε το ενλόγω αρχείο.
  5. Μας εμφανίζει ένα ενημερωτικό banner ότι πρέπει να σώσουμε το αρχείο μας και είμαστε έτοιμοι!!!