Είναι πολύ καλό και δοκιμασμένο backup tool για τον υπολογιστή σας και το καλύτερο … είναι δωρεάν…

Θα το βρείτε μετά απο registration εδώ.

  • Υποστηρίζει Microsoft Windows 7 SP1 και μετά Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 και μετά 32bit και 64bit.
  • Bare-metal recovery: Restore your entire system to the same or different hardware
  • Volume-level: Restore a failed hard drive or partition
  • File-level: Restore individual files
  • Bootable recovery media usb / iso
  • Email notifications
  • Standalone full backup

veeam

Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και σε περιπτώσεις που θέλεις να κάνεις αλλαγή του HDD του υπολογιστή σου σε SSD μικρότερης χωρητικότητας με full backup σε εξωτερικό δίσκο και bare metal recovery από usb recovery media σε manual mode.

Advertisements