Σε περίπτωση που σε windows 10 μηχανή δεν μπορεί να πάρει dhcp lease απο dhcp server, τότε απο regedit ανοίγουμε το παρακάτω path:


HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkList\Profiles

και σβήνουμε τις εγγραφές που αφορούν τα network profiles.

Reboot και είμαστε έτοιμοι.

win-dhcp-registry

Advertisements